هوزینگ دیفرانسیل اسپورتیج,IX35,توسان548223B650
لوازم گیربکس ودفرانسیل

هوزینگ دیفرانسیل اسپورتیج,IX35,توسان548223B650

گروه الماس پارت:

هوزینگ دیفرانسیل اسپورتیج,IX35,توسان548223B650

هوزینگ دیفرانسیل محلی برای انتقال قدرت خودرو میباشد