پولی کمپرسورکولر IX35 / ای ...
لوازم الکترونیکی خودرو

پولی کمپرسورکولر IX35 / ای ایکس35 / اسپورتیج (976432S500)

گروه الماس پارت:

پولی کمپرسورکولر IX35 / ای ایکس35 / اسپورتیج (976432S500)

تمام قطعات اصلی جنیون و موبیس میباشد.